MC BLUE

 IMC-1510 MC BLUE

MC BLUE (IMC-1510) je litijumsko kompleksno visokotemperaturno plastično plavo sredstvo za podmazivanje.

Svojstva:

  •  Dijapazon radnih temperatura: od -40° doMC BLUE (IMC-1510) +180° S.
  •  Unikalna temperatura kapanja +350° S. To je za 100 stepeni više nego kod mnogih
    uvoznih ekvivalenata.
  • Izdržava visoko opterećenje: naglo kočenje, vrela klimu i rupe na putevima.
  • Odlikuje se povećanim antifrikcionim i antioksidantnim osobinama.

 

Koristi se u kompletima za remont:
TAJA (Auto Svet)

Isporučuje se za pokretne trake u fabrikama:
TONAR.

 

PRIMENA: Namenjen je za ležajeve glavčina kod teških kamiona, teškonoseće ležajeve elektromotora, komponente šasije, ukršnjaka kardana, kliznih ležajeva.

 

KamionTemperatura padanja kapljice350 stepeni

Temperatura padanja kapljice

 

U labaratoriji je mazivo MC 1510 BLUE prošlo testiranje u istinski paklenim uslovima. Na 180°C i pod opterećenjem od 50.000 kg/cm2 ležaj je radio onoliko vremena, koliko odgovara pređenoj kilometraži od 500.000 km.