MC 1000

PLASTIČNO SREDSTVO ZA METALNO
PLAKIRANjEMC 1000

do 5 puta2

 

MC 1000 – je sredstvo za podmazivanje koje omogućava uštedu zahvaljujući povećavanju resursa ležajeva i pređenog puta između dva servisa. Da bi se shvatio princip njegovog delovanja, treba znati šta je metalno plakiranje. To je proces formiranja metalnog sloja na površini nekog dela pod delovanjem temperature i pritiska. Ovi slojevi se formiraju od mikričestica mekih metala koji se nalaze u sredstvu za podmazivanje. Zahvaljujući tome brzina habanja delova se značajno smanjuje, mada postoje i određena ograničenja: ova sredstva za podmazivanje se ne mogu koristiti sa ležajeve se velikim brojem obrtaja, ali su idealna za ležajeve glavčina i krstača.

 

 

KLASIFIKACIJA POD DIN 51502 / DIN 51825 KPF 3 N-40

TU 0254-003-45540231-99

PREDNOSTI:

  • Sredstvo za podmazivanje je univerzalno. Ono može da zameni desetine drugih sredstava za podmazivanje sa radnim dijapazonom temperatura od -40°S do +140°S.

 

INDUSTRIJSKA IMPLEMENTACIJA:
OAD KAMAZ, OAD LIAZ, OAD BELMAG, OAD RIAT, OAD, TONAR, LINCOLN, OAD RUSAK, OAD OMZ.

01i

 

Pređeni put – 65 000 km.
Sredstvo za podmazivanje Litol-24

 

 

 

02i

Pređeni put – 370 000 km.
Autobus Ikarus-280.33
Sredstvo za podmazivanje
MS 1000 (bez dodavanja i
zamene tokom eksploatacije)

serti

 

 

 

Sertificirano po ASTM
D4950 kao univerzalno sredstvo
za podmazivanje za sve vrste
prevoznih sredstva

 

Ekonomski efekat za automobilski park od 100 autobusa: preko
1 000 000 rubalja za tri godine eksploatacije

Kiper

 

 

MC 1000 je namenjen za rudokope (dampere), teške poljoprivredne i građevinske mašine.