ŠRUS MC XS

ŠRUS MC XSŠRUS MC XS

ŠRUS MS XS – Visokoadhezivno sredstvo za podmazivanje na bazi litijuma za prekrivanje ogrebotina na  metalu.

Prednosti:

  • Mazivo ŠRUS MC XS poseduje začuđujuću otpornost na ispiranje, što mu omogućava da funkcioniše čak i ako je oštećen plašt*
  • Mazivo je u stanju da produži rok trajanja čak i kineskih jeftinih proizvoda za 2-4 puta.

*Plašt je gumeni omotač koji sprečava prodiranje prašine, prljavštine i reagenasa u mehanizam.

 

Klasifikacija po DIN 51502/ DIN 51825 KPF 2/3 N-40 TU 0254-011-45540231-2004

Svojstva:

  •     Dijapazon radnih temperatura: od -40° do +180° S.šrus - plašt
  •     Štiti zglobove od prašine i vlage u slučaju oštećenja zaštite od prašine.
  •     Odlikuje se visokom otpornošću na termičku oksidaciju.
  •     Odlikuje se visokim karakteristikama vezano za ogrebotine.
  •     Ne izaziva bubrenje materijala poklopaca zglobova.

 

Koristi se u kompletima za remont:
BELMAG

 

ŠRUS MC XS namenjen je za kugličaste ležajeve.