ŠRUS TRIPODNI

Jedinstveno sredstvo za podmazivanje tripodnih zglobova

ŠRUS TRIPODNI

 

U čemu je razlika između tripodnog i običnog zgloba?

Osnovni element klasičnog zgloba je kuglični ležaj, koji se podmazuje sredstvom sa disulfidom molibdena.
Osnovni element tripoidnog zgloba je tripoid sa igličasti ležajem. Korišćenje sredstava za podmazivanje sa
česticama metala ili MoO2 koji se koriste za kuglične zglobove nije dozvoljeno, jer to dovodi do blokiranja
iglica ležaja i do katastrofalnog habanja celog sklopa.

 Prednosti:

  • -Namenjeno je za održavanja unutrašnjih zglobova uvoznih automobila.
  • -Po konsistenciji je meko (NiGi 1); prilikom nanošenja obezbeđuje visok stepen prodiranja u sitne zazore.
  • -Ne sadrži tvrde aditive.
  • -Proizvodi se je uz korišćenje ulja srednje viskoznosti radi obezbeđivanja pouzdanog rada na niskim i visokim temperaturama, kao i u širokom intervalu brzine pomaka.
  • -Otporno je na visoke temperature (do +160°S).
  • -Povećava rok eksploatacije sklopa, zahvaljujući odličnim karakteristikama protiv ogrebotina i habanja.

 

igličasti ležaj

 

 

 

ŠRUS TRIPODNI je za igličaste ležajeve.